Значително са се увеличили цените на атрактивни парцели в централните части на големите градове, каза Орлин Владиков.

Има темп на нарастване в някои недвижими имоти. А първо място това е новото строителство, маломерните апартаменти в София, Бургас, Пловдив и Варна. Има увеличение на цените на имоти и по Черноморието.

Според Орлин Владиков, оценката на заместник-министър Красимир Катев, че цените на имотите в съседните страни са по-високи, е вярна, но създава спекулации.

Заместник-министър Катев обясни, че изявлението му е основано на задълбочен анализ: "Тук става въпрос за задълбочен анализ на макроикономически данни, знам как се развива пазара на ипотеки в България. Имам много добър поглед и върху лихвените нива. Но също не трябва да имаме нереални очаквания, защото растежът в цените не може да изпревари значително средносрочния растеж на доходите."