Имате 12 еднакви монети, но една от тях е фалшива. Тя е или по-лека или по-тежка от останалите. Претеглете ги само 3 пъти с обикновени везни и открийте фалшивата монета.

Това е задачата, която шведският посланик Стен Аск зададе на момчетата от националния ни отбор по математика. Той ги поздрави за отличното им представяне на олимпиадата в Токио.

"И когато научих, че българският отбор е на първо място в математическата олимпиада в Япония, бях толкова щастлив, сякаш шведският отбор е спечелил. Поисках да се запозная с тези момчета, защото те са най-добрите посланици на България по света. Разговарях с техните ръководители как бих могъл да помогна на момчетата оттук нататък", заяви Стен Аск.

Ако задачата ви е затруднила, ето и нейното решение.

"Да се отделят две групички по 3 монети, да се сравнят и ако се окаже, че групичките са с равни тегла, тогава фалшивата монета очевидно е от останалите монети. По тоя начин лесно се намалява броя на възможностите с тези 3 тегления и така се решава най-просто", обясни
Александър Лишков от Софийска математическа гимназия.

Ръководителят на нашия отбор по математика, професор Сава Гроздев, подари на Стен Аск сборник с конкурсни задачи. Посланикът обеща, че до следващата им среща ще ги реши до една.