Министър Филиз Хюсменова ще предаде на алжирския посланик безвъзмездна хуманитарна помощ за пострадалите от земетресението на 21 май тази година. Хуманитарната помощ включва имущество, медицински материали и медикаменти, предоставени от "Гражданска защита" и "Държавния резерв".