Тричленен състав на Върховния административен съд не си даде отвод по делото за законността на избора на Владислав Славов като председател на съда. Освен на това дело, беше даден ход и на процеса за легитимния избор на председателя на Върховния касационен съд. И двете жалби са внесени от прокурора Николай Чирипов, адвокат Лилко Йоцов и Богдан Карайотов. Решението ще бъде огласено до месец.

Николай Чирипов, Лилко Йоцов и Богдан Карайотов не се явиха в залата. Адвокатът им изненада съда, като поиска да си направи отвод, а делото за законността на избора на Владислав Славов да бъде гледано от Върховния касационен съд. Върховните административни съдии да гледат само делото за избора на Иван Григоров. Мотивите: Владислав Славов им е началник, те са обвързани и няма да бъдат безпристрастни в решенията си.

Върховният административен съд е единственият компетентен, който се произнася за законността на административни актове, контрира съдът. Върховният касационен съд не е компетентен по такива дела. Ответната страна оспори внесената жалба с мотива, че избора и на двамата председатели на съдилищата няма пряк интерес за Чирипов, Йоцов и Карайотов.

Съдът не уважи мотивите и ще се изкаже и по двете дела в законния едномесечен срок.