СЕМ избра Валери Тодоров за генерален директор на Националното радио. Той ще бъде на този пост втори мандат. Вчера завърши изслушването на кандидатите за поста.

Според регламента за избор всеки член на СЕМ трябва да посочва трима от допуснатите до участие в конкурса деветима кандидати, които подкрепя. След това между тримата кандидати, събрали най-много (или равен брой) гласове, всеки член на СЕМ посочва кандидата, за когото гласува. За избран се счита кандидатът, получил най-малко пет гласа.