Детските градини в Дуловската община също не работят, тъй като ги посещават по-малко от половината от децата и не достигат средства за отопление, каза кметът на общината Назми Адемов. Работата на детските заведения в тази община няма да се възобновява. Създадена е комисия, която да установи какви са действителните разходи за издръжката на градините и посещаемостта на децата през миналата година. В Дулово има само две дежурни групи в детските градини. В Ситовската община родителите имат и финансови проблеми. Въпреки че месечната такса от дванадесет лева е една от най-ниските в страната, има "закъснели" плащания, каза кметът на Ситовската община д-р Мариан Керчев. В училищата на Силистренска област учебните занятия се провеждат нормално. Заради недостиг на средства за отопление само едно училище в с. Айдемир на Силистренската община временно премина на двусменен режим. Общината достави горива и учебните занятия са нормализирани.