Министрите на външните работи на Югославия и Македония Горан Свиланович и Илинка Митрева, както и заместникът на българския външен министър, Иван Петков, официално поставиха граничната пирамида на тройната граница между страните.

Министър Соломон Паси е предложил по-активно тристранно сътрудничество в съвместни проекти, така че да не се допусне създаването на допълнителни граници между Източните и Западните Балкани. Министрите са отделили специално внимание на еврозоната София-Ниш-Скопие, както и на идеите за по-интензивна работа по коридорите номер 8 и номер 10.