Първият фалшификат на Българския държавен стандарт вече е факт. Комисията за защита на потребителите спря от производство салами, на които с големи букви пише БДС, а всъщност съкращението отговаря на абревиатурата на фирмата-производител.

Български деликатесен стандарт или за кратко БДС - едва ли има човек, който да не направи асоциацията с гаранцията за качество от близкото минало, само че високият клас колбаси у нас е със стандарт Стара планина, а не БДС.

"И всъщност по този начин заблуждават потребителите и те правят един избор чрез некоректната информация на самия производител", каза Емилия Елчинова, Комисия за защита на потребителите.

Потребителите признават, че биха се хванали на уловката, защото рядко се заглеждат в етикетите. От Асоциацията на месопреработвателите твърдят, че случаи като този са единици в бранша им. Въпреки това търсенето на високия клас колбаси рязко е намаляло.

Другата заблуда за потребителите са продукти с надпис БИО или ЕКО, което обаче е само абревиатура и няма общо с качествата на въпросната стока.

Схемата често е същата - ЕКО или БИО са части от цялото наименование на фирмата-производител, а не специалният стандарт за качество. Саламите на фирмата-нарушител вече почти са изтеглени от пазара, а подвеждащите БИО и ЕКО продукти се проверяват в момента.