България е една от шестте европейски страни, които участват в проект за извеждане в орбита на спътници за екологичен мониторинг.

Те ще дават предварителна информация за магнитните бури и природните бедствия над нашата планета.

Електромагнитните полета влияят отрицателно както на телекомуникациите и електрическите системи, така и върху човешкото тяло. С помощта на три нови спътника създадени с българско участие, ще можем предварително да знаем за наближаването на електромагнитни бури. По подобен начин става и предсказването на земетресения и други природни бедствия. Как ще действат спътниците в орбита обяснява 
ст.н.с. ДИМИТЪР ТЕОДИСИЕВ - Институт за космически изследвания към БАН: "Първо картографиране, за да се види къде са основните източници на такива електромагнитни полета за територията на Европа. И след това да се предприемат съответно мерки за тяхното намаляване, преразпределение, и да се намери начин за преструктуриране, да речем, на икономиката.

Сензорите, които ще летят на трите спътника са изработени от стъклообразен въглерод и ще улавят електромагнитните лъчения над Земята. От същия материал се изработват по български патент сърдечни клапи и стави за протези, които се използват в хирургията. Спътниците създадени с помощта на български специалисти ще бъдат изстреляни през 2004 година.