Турските рибари също така използвали незаконни мрежи. Румънското правителство е наложило забрана за риболов в териториалните води на страната поради размножителния сезон на някои видове риби. Мрежите са изрично забранени, за да се предпази намаляващата популация на делфините. Според еколозите в Черно море са останали само около 2 хиляди делфина, в сравнение с два милиона през 40-те години на миналия век. Интензивният улов и замърсяването допълнително са допринесли за намаляването на техния брой.