Във визата ще се вписва нейният вид, валидност, срок на пребиваване, целта на посещението и цената. Това се регламентира с Наредба за условията и реда за издаване на визи, одобрена днес от министрите.

Визи на самата граница ще се издават само, когато това се налага от държавния интерес, при извънредни обстоятелства, по хуманитарни причини, при случаи, нетърпящи отлагане и при задължения по международни договори - се казва още в Наредбата. На границата ще се издават транзитни визи, за летищен трансфер и за краткосрочно пребиваване за срок от 10 дни. Визи ще се издават на граничните пунктове - Видин, Русе,Д уранкулак, Варна, Бургас, Малко Търново, Капитан Андреево, Кулата, Гюешево, Калотина, аерогара "София" и Пловдив. С наредбата влизат в сила и новите заявления за издаване на виза, съобразени с европейската практика, които ще се подписват собственоръчно от кандидата в присъствието на длъжностно лице.