Днес се очаква България да бъде приета за член на Европейския полярен борд. Бордът е структура на Европейския съюз. Директорът на Българския Антарктически институт, доцент Христо Пимпирев, ще участва в заседанието на Европейския полярен борд, което ще се проведе в холандския град Грьонинген.