Водата била с неприятен вкус и миришела на тиня. Проблемът е от 2 години. Водоснабдяването на Бобошево става от шахтови кладенци, в близост до коритото на Струма. Миналата година инспекторите забраниха консумацията на чешмяна вода, а местните жители готвеха с бутилирана минерална вода. Източникът на замърсяването не е открит.