Център за защита на природата и животните започна да се строи в Добрич, с помощта на управата на швейцарския град Шафхаузен. Стойността на бъдещия животински парк е около 900 000 лева.