Въпреки че съвместно с полицията и данъчните служители на Столичния инспекторат правят всекидневни проверки, те смятат, че работата им се обезсмисля от малкия размер на санкциите за нарушителите.

Миналата година Столичният общински съвет прие Наредба за извършване на търговската дейност в София. Разрешителните за нея се издават от районните кметове. Търговията на сергии и продажбата на открито на лекарства, трикотаж, промишлени стоки е забранена. Районните кметства могат да организират временни пазари.

Много от търговците излизат на улицата без разрешителни, тъй като нямат друг начин за прехрана. Те категорично отхвърлят идеята да се преместят на временните пазари, тъй като работели само в определени дни и в конкретни часове.

Глобата за търговците без разрешително е до 5 лева с фиш или до 50 лева с акт за административно нарушение, издаван от столичното "Регулиране на търговската дейност".