На 29 март 1913 година е създадено първото дружество на военните инвалиди в България. За първи път денят се отбелязва през 1993 година.
Днес в Дом-паметника на военноинвалидите в София ще има тържествено заседание на Управителния съвет на Съюза на военните инвалиди.