Арабската калиграфия е нещо повече от изобразително изкуство. За мюсюлманите тя е символ на сливането на силата и красотата.
Тя възниква заради необходимостта да се изписват свещените текстове на Корана, след появата на исляма.

В джамиите свещените текстове на Корана се изписват с няколко шрифта и специална калиграфска техника.

Калиграфията се развива в ислямските страни, защото ислямът забранява да се използват портрети и лица на хора.