Никопол отново е бил обгазен, за два часа преди обяд, информираха от Гражданска защита. Концентрацията на амоняк във въздуха е надхвърлила 8 пъти пределно допустимите норми. Обгазяването е от химическия комбинат в Турну Мъгуреле, който след дълъг престой отново е започнал да работи.