Днес студентите празнуват своя празник.

Осми декември е празник на всички студенти по света. Преди сто години, за първи път, студентите от германския университет "Хайделберг" са празнували на този ден.

Чести празник на младостта на България, въпреки несгодите, които търпи.