Топлофикациите в България могат да започнат да правят парно от боклуците по сметищата. Този метод за производство на топлоенергия се използва отдавна в Европа.

Производството на парно от боклуци се основава на принципа, че при изгарянето на отпадъците се отделя топлинна енергия, която може да бъде използвана веднъж за подгряване на вода и втори път за производство на електрически ток.

У нас парно от боклуци може да започне да се прави от Топлофикациите в Шумен и Бургас. Според шефа на шуменската топлофикация парното от боклуци би трябвало да ни струва по-малко.

За да имаме евтино парно от боклуци, държавата трябва да изкупува на по-високи цени токът, произвеждан от топлофикациите. Как да стане това ще реши ДКЕВР, която в момента провежда обществено обсъждане по въпроса.