Компанията предлагаше повишение с 5,1% на таксите от първи март тази година.
Според Комисията в предложението е заложена система за определяне на цените, която ще доведе до по-голямо увеличение от реално поисканото от БТК.

ДКД връща цените със задължителни указания към телекомуникационната компания за отстраняване на установените неточности.
БТК, в средата на месеца, внесе в ДКД предложение за промяна на цените на телефонните услуги в сила от 1 март 2002 година. Телекомът поиска увеличение на средномесечния абонамент с 26%, а цената на един импулс да се увеличи с една стотинка.

Проектотарифите предвиждаха с около 5,77% да се намали средната цена на минута междуселищен разговор, а на международните - със 17,50%.
БТК за втори път пристъпи към промяна на цените за последните шест месеца. Компанията повиши цената на градския разговор с 20% през октомври миналата година, международните поевтиняха с 19%, а месечният абонамент се увеличи средно с 1,50 лева.

През октомври БТК намали цените за откриване на телефонен пост с 33%, като за всички клиенти услугата в момента струва 100 лева без ДДС.