Неблагоприятните условия за стартиране на нов бизнес в страната са
За стартиране на нов бизнес в България са необходими от 30 до 60 дни, е посочено в документа.
Проблем са многото необходими разрешителни.

По оценката на бизнес средата България втора година е в дъното на класацията в доклада на Световния икономически форум. Слабостите на фирмите в България са повече от предимствата им, показва анализът. Според него конкурентните предимства на българските фирми се дължат на ниските разходи за труд.
Повече от 70% от анкетираните мениджъри твърдят, че в производството се използват остарели технологии. Само 5% от компаниите заявяват, че имат преимущество, защото произвеждат уникален продукт чрез модерни технологии.

Българската икономика има потенциал да постигне растеж в средносрочна перспектива, според анализа.