Предложението е внесено от директора на касата
д-р Димитър Петров. От ръководстовото на касата предлагат да заплащат прегледите при специалист и лекарствата на жените, които се нуждаят от тази терапия.