Министърът на правосъдието Антон Станков обяви, че ще предложи на правителството да намали някои от съдебните такси, които се събират от съдилищата, прокуратурата, следстветните служби и правосъдното министерство. За това настояха на последното си заседание членовете на настоящия Висш съдебен съвет.

На последното си заседание членовете на настоящия Висш съдебен съвет обсъдиха необходимостта от намаляване на съдебни такси, които са високи за гражданите. Според магистратите трябва да се намали таксата, която родител трябва да плати за издаване на съдебно разрешение за теглене на средства от детски спестовен влог. В момента тя е 100 лева и родителите масово предпочитат да закрият детската сметка и да изтеглят събраните пари.

Ще се обсъждат предложения за намаляване на таксите за издаване на свидетелства за съдимост, както и за регистриране на едноличен търговец и организации с нестопански цели.

Според правосъдния министър Антон Станков правителството може да намали някои съдебни такси не по-рано от края на януари.

"Няма да има големи отстъпления и не във всички сфери, защото правосъдието е скъпа услуга и би трябва да е добре платено", посочи министър Станков.

В сряда членовете на настоящия и новоизбрания Висш съдебен съвет ще имат общо заседание.