Съюзът на съдиите в България ще обсъди днес проект за етичен кодекс. В него са посочени основните принципи на поведение в професионален, обществен и личен план на съдиите.

Професионалните правила включват безпристрастност, компетентност, своевременност и поверителност.

В правилата за обществено поведение на първо място е посочено, че съдията зачита свободата на словото и правото на гражданите да бъдат информирани. Той не може да обсъжда публично висящи производства, но има право да информира медиите относно движението на делото.