Проверката установи технически грешки при отчитането на електромерите на десет от абонатите.

От "Електроразпределение-София област" отричат да има много абонати със сметки между 500 и 1 000 лева. Седемдесет и един потребители на ток, от всичките 2 876 абоната, са със сметки между 150 и 500 лева.

От дружеството съобщават, че днес са проверили 142 електромера на хора със сметки над 120 лева или чуствителна разлика в консумирата енергия за месец ноември и декември.

Абонатите, чиито електромери са отчетени неправилно, са с грешка между 300 и 50 киловатчаса. Това значи че сметките им са сгрешени с 5 до 30 лева, твърдят от "Електроразпределение".

Виновните технически лица за грешките ще бъдат наказани, съобщават от дружеството, и предлагат разсрочено плащане на тока за хората в затруднено материално положение.