Достъпът е бил отрязан заради индикации, че в България съществува проблем, който се следи.

Според Димитров, българските власти са знаели за това още от самото начало, преди изявлението на американския посланик Джеймс Пардю по въпроса.