Университетът има намерение да разработи нови учебни програми и да разшири дейността си и в столицата. Над 700 студенти от над 20 страни учат в момента в Американския университет в Благоевград. Той е създаден преди 12 години с подкрепата на правителството на Съединените щати.

Досега американската агенция за международно развитие е отпуснала над 450 милиона долара на страната ни за подпомагане на прехода към пазарна икономика.