Депутатите ще гледат и законопроекта за енергетиката на второ четене. По време на парламентарния контрол на въпроси ще отговарят министрите Славчо Богоев, Божидар Абрашев и Милко Ковачев.