Тя цели да информира избирателите какъв избор им предстои на 26-и октомври и да ги научи как след вота могат да осъществяват граждански контрол върху избраните кметовете и съветници. В инициативата участват организации и мрежи, които представляват младежите, хората с увреждания и малцинствата.

Освен с телевизионни клипове, кампанията ще търси и директен контакт с гласоподавателя. Ангажирани са 600 доброволци, които трябва да мотивират да гласуват през октомври най-малко 50 000 избиратели. Внимание ще бъде обърнато и на хората с увреждания. На срещи с кандидат-кметове избирателите в неравностойно положение ще могат да им напомнят за своите нужди в града.

"Обикновено не се дава възможност на хората с увреждания поради физически бариери да се допуснат до урните и да дадат своя глас. Това ще бъде основна цел на кампанията, да следим за достъпност да секциите и да дадем възможност на хората с увреждания да изразят волята си", заяви Станислав Станчев от Центъра за независим живот.

Студентите и младите майки също ще бъдат срещани с кандидат-кметове.

"Ако се поемат ангажименти от кандидатите, то това ще бъде мотивация за студентите да вземат участие в избирателния процес", посочи Елица Николова, координатор на Национална мрежа за равни възможности.

"Очакваме гласоподавателите да направят информиран избор", обяви Севдалина Войнова, програмен директор на Национален демократически институт.

Националната кампания "Ти избираш" е трета по ред - първите две бяха през последните парламентарни и президентски избори.