Статутът на еврорегиона ще даде възможност за съвместно кандидатстване за финансиране на общи проекти от фондовете на Европейския съюз.

Първият приоритет, който си поставиха кметовете със създаването на еврорегиона, е отварянето на границите между трите държави.

"Едната много важна идея е свободното движение на хора в еврорегиона, подобряване работата на граничните пунктове, тяхното модернизиране", посочи градоначалникът на София Срефан Софиянски.

"Въпросът за сигурността също го обсъдихме, да спрем престъпниците на границата. Кандидатстваме за общ проект за по-добра комуникация, по-добро сътрудничество в общата ни борба с трансграничната престъпност. Това е много важно за икономическото развитие", обясни кметът на Ниш Горан Чирич.

"Инфраструктурата е една от основните пречки, но има и други - от психологическо естество, останали от историята. Затова със създаването на еврорегиона се включихме в битка, за да прескочим тези бариери, които държавите ни не могат да решат на правителствено ниво", коментира Ристо Пенов, кмет на Скопие.

Създаването на новия еврорегион е със съдействието на Съвета на Европа и на Пакта за стабилност.