Ще участват външният министър Соломон Паси, представители на държавни институции и неправителствени организации, както и на НАТО, САЩ и страните от региона. Ще бъде обсъдено въвеждането на модерна система за експортен контрол, дейността на институциите по предотвратяването на незаконната търговия с оръжие, както и бъдещето на българската военно-отбранителна промишленост.