От МВР съобщиха, че през миналата година са били засечени общо 62 нови престъпни групи, занимаващи се с трафик на хора.

"30 организирани групи са идентифицирани, събрани са доказателства и са предадени на прокуратурата, не мога да кажа колко са осъдени, но факт е, че тяхната дейност е преустановена", посочи Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи.

За останалите 32 засечени престъпни организации все още се събирали доказателства. Наскоро 7 българи са били осъдени за сутеньорство в Холандия.

В доклада на МВР се отчита, че през миналата година се е увеличил броят на българите, търсещи убежище или работа в държави от Европейския съюз.

"Най-много български граждани има в Испания - работят като сезонни работници във ферми и в строителството, в Холандия - в оранжерии и като общи работници на пристанищата", съобщи Бойко Коцев.

Другите две най-предпочитани страни, според доклада, са Гърция и Германия. Там българите най-често работят като селскостопански работници, домашни прислужници и строители.

През миналата година най-много българи са били експулсирани от Италия - 523-ма. Следва Австрия, откъдето са били изгонени 446 човека. Според статистиката, 327 са санкционирани за нарушения на закона в Холандия, 264-ма в Белгия, 245 в Испания, близо 200 в Германия.

Общо около 6 200 българи са били принудително върнати в България през миналата година, като броят им е близо два пъти по-голям в сравнение с 2001-ва година. С почти 40% се е увеличил и броят на българите, на които не е било разрешено да напуснат страната.