Това предвиждат текстове от законопроекта за далекосъобщенията, приети на второ четене от Парламента. Инвалидите със стационарен телефон ще получават безплатни телефонни указатели, а операторите, при възможност, ще подготвят за тях подходящи алтернативни указатели. Предвижда се също да се създават необходимите условия за ползването на уличните телефони от инвалидите.