171 души са си направили анонимни безплатни изследвания дали са болни от СПИН. Към новооткритите кабинети са се обърнали 87 мъже и 84 жени. Лекари предупредиха, че изследването за СПИН е достоверно, само след изтичането най-малко на четири седмици след рисков сексуален контакт. В кабинетите не се изискват талони от личен лекар или други документи. Всеки може да се изследва, като неговата анонимност се гарантира напълно, с използването на специални цифрови кодове. В България има шест кабинета за анонимно изследване на СПИН - два в София и по един в Пловдив, Варна, Бургас и Плевен.