Както и сега право да получават надбавките ще имат родители, с доход на член от семейството до 200 лева, а също и родителите на деца с трайни увреждания.