17 военни машини от българския батальон са дали дефекти при придвижването си от базовия лагер в Кувейт към Кербала, съобщиха от Генералния щаб. Всичките машини са прибрани в българския лагер и вече са ремонтирани.

Причините за повредата след прехода от Кувейт до Кербала според военните експерти, са горещините и фактът, че машините са на бензин, а не дизелови. Докладът на старшия национален представител полковник Панайотов до Генералния щаб сочи, че командирът на българския батальон подполковник Петко Маринов временно ще изпълнява функциите на военен комендант на Кербала, докато се назначи управител на града. За помощ в административното управление временно е останала група американски морски пехотинци и 12 полски военни. Те ще се занимават главно с възстановяване на инфраструктурни обекти.

Българският батальон е поел изцяло охраната на двата наши района, се сочи в доклада на старшия национален представител.