По бреговете на реката вече са поставени забранителни табели.