Това е около 6 процента от общо всички държавни служители. От уволненията няма да бъдат засегнати министерствата на вътрешните работи и на правосъдието. Предстоят масови уволнения на учители и преподаватели, работещи в начални, средни и висши учебни заведения.

През последните месеци безработицата в страната се е увеличила с 0.5 процента.

Това означава, че всеки десети икономически активен жител на Чехия е без работа.