През следващата година данък печалба ще падне с 1, 5% и ще стане 22%. Това е записано в Предприсъединителната икономическа програма за 2003 г., която министрите обсъждат на днешното си заседание. Предварително бе заложено през следващата година данък печалба да стане 20%. Ставката по данък печалба ще бъде намалена от 23, 5% за 2003 година, на 22% през 2004-та и на 20% през 2005 година.

Необлагаемият минимум на данъка върху доходите на физическите лица ще бъде увеличен от 56,2 евро за 2003 г. на 71, 6 евро през 2006 г. Това ще помогне за намалението на данъчната тежест от 11,2 на сто за 2003 г. до 9,7 на сто през 2006 г. и ще компенсира с около 50% нарастването на социалноосигурителните вноски на наетите на работа.

Ставките за облагане на акцизните стоки ще бъдат увеличавани до постигане на минималните за Европейския съюз нива. Ставката по
Данък добавена стойност няма да се променя и ще остане 20 на сто.