Няма количествени данни за увеличаване на детската престъпност, но се влошават други показатели - жестокостта и хладнокръвието, с които децата извършват престъпления, снижава се възрастовата граница за агресивни прояви,  хулиганските мотиви и отчуждаването от обществото. Това сочи извод от изследване на насилието сред деца, направено от Научноизследователския институт по криминология и криминалистика на МВР за пет години до 2008 г. Изследването беше представено днес от Нина Белова от института на конференция за насилието върху и от деца.     

Данните показват, че делът на убийствата, извършени от деца, е 5,5 – 6%, а 20% от сексуалните посегателства и 11% от телесните повреди също са извършени от деца. От дете е направен и всеки пети грабеж и всяко осмо – девето изнудване, сочи изследването.

Според експертите нараства жестокостта и хладнокръвието, с което децата извършват деяния като посегателството срещу личността. По думите на Нина Белова информацията за жестоките убийства, с нетипични средства, извършени през последните години, доказват подобна тенденция. Има и някои грабежи, които също са извършени с голямо хладнокръвие, допълни Белова.

Като друга неблагоприятна тенденция експертът очерта снижаването на възрастовата граница, от която децата започват да си позволяват груби и агресивни прояви. Според нея още детската градина е мястото, където се формират тези агресивни нагласи, по-късно вече те се проявяват и много по-трудно им се противодейства.

Друга обезпокоителна промяна е тази, свързана с нарастване на насилието, извършвано от момичета, при това много грубо, демонстративно, алармират експертите. Според Белова това е доказателство, че класическите модели на женско поведение, които са свързани с повече толерантност и финес, се считат за губещи. Обратно - физическата сила, грубостта, арогантността се приемат като залог за просперитет, като начин за утвърждаване в обществото, посочи Белова.

Сред престъпленията, извършвани от деца на първо място са регистрирани грабежите, но водещи са телесните повреди, като за голяма част тях няма статистика. Леките телесни повреди не изискват намеса на лекар или на полицейските служители, но те показват нещо много сериозно - загрубяване на нравите, превръщане на агресията в ежедневен начин на общуване, коментира, експертът.

Български деца проституират срещу чаша алкохол, някоя стара дреха и не храна, а еднократно хапване, е друг извод от проучването. Много от децата, извършили насилие настанени в дома в Бойчиновци, признават, че са злоупотребили с алкохол преди това, каза експертът. Според Белова алкохолът е дори по-страшен проблем от наркотиците.