Министърът на вътрешните работи Георги Петканов е получил доклад за контрабандата, изготвен от експерти на Националната служба "Борба с организираната престъпност". Той се е разпоредил като част от плана на МВР за борба с организираната престъпност и в частност - с контрабандата, такъв доклад да му бъде предъставян всеки месец. Освен отчет за дейността на НСБОП в доклада са посочени и мерките които службата има намерение да предприеме за борба с контрабандата. Това съобщи самия министър пред БТА.