Около 95% от децата в ромската махала в Балчик ходят на училище. Извън класните стаи са останали едва 11 деца от 7 до 16 години. Гордост за учителите в основно училище "Антим Първи" е, че всички завършили осмокласници миналата година тази година са продължили образованието си.

Училището в Балчик е средищно и се посещава не само от децата от града, но и от съседните села. От две години школото работи по проект за интеграция на малцинствата. Тъй като има деца, особено от селата, които живеят в изключителна бедност, за голяма част от малчуганите е осигурена безплатна храна. Според педагозите това е една от причините все по-малко деца да отпадат от учебния процес.

Ромите от махалата казват, че етническо напрежение в Балчик няма. От години съжителстват мирно както помежду си, така и с българите съседи.