Сега в здравните книжки се вписва обратното -"Отказ за донорство".

От Националната здравна каса съобщиха, че 3 700 българи са отказали да бъдат донори след смъртта си.

Всеки българин може да откаже да дари органи и тъкани след смъртта си. В районната здравна каса се заверява декларация за отказ. Документът се намира на последната страница на здравната книжка. Поставя се подпис на длъжностно лице от касата и печат на районата каса. Някои от пациентите не знаят, че има такава декларация в здравната им книжка.

В София 390 души не искат да бъдат донори след смъртта си. Информацията се съхранява само в здравните каси и личните здравни книжки. Проверката дали някой е декларирал отказ се проверява от самото лечебно заведение.
В СЗОК досега не са постъпвали запитвания от нито една болница.
"Ние досега не сме предоставяли на никой такава информация. Никой не ни е попитал", посочи д-р Иван Букарев, директор на СЗОК. Така на практика регистрите стоят неизползваеми, коментираха от касата.

Над 60% от пълнолетните българи са готови да дарят органите след смъртта си, показва национално проучване. С гласуваните текстове на новия закон личният лекар ще вписва съгласието в здравните книжки. Ако с новия закон за трансплантациите съгласието за донорство влезе в сила, трябва да се сменят здравните книжки. Разходите естествено ще покрие бюджета.

Досега са отпечатани 8 500 000 здравни книжки. Всяка една от тях струва 59 стотинки. Така за новите книжки ще трябват около 5 милиона лева.