Към момента стандартът за издръжка на ученик е около 1300 лева и държавата ще даде тази сума за учениците в частните училища, каза министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. Той добави, че се знае колко ученици учат в частните училища и за тях ще са необходими около 10-12 милиона лева. Това е твърде малка сума на фона на бюджета за образование, коментира министър Игнатов.

Председателят на Българската асоциация на частните училища Милка Славчева съобщи, че в частните училища учат 7500 ученици. Тя заяви, че всички частни училища ще приспаднат от таксите си за обучение на учениците средствата, които ще получат от държавата за стандарта за ученик. БАЧУ настояваше тази промяна да залегне още в проекта на Закона за училищното образование, подготвен от екипа на бившия министър на образованието и науката Даниел Вълчев, но неприет от Народното събрание.

Децата в частните училища също са български деца и имат равни права с останалите, каза министър Игнатов. Той добави, че вече не живеем в общество, в което в частните училища да учат децата на богаташите, а по думите му богатите деца отдавна не учат в България. Учениците в частните училища пак ще плащат повече, тъй като цената на издръжката не се включва в стандарта за обучение, обясни образователният министър.