От днес до 5 май ще се приемат документи за записване в детските градини в София. Необходими са служебни бележки от родителите, здравен картон на детето, данъчна декларация, ако родителите са самоосигуряващи се и заявления за постъпване, които всеки може да изтегли самостоятелно от страницата на детските градини в интернет.

Всяко заявление е индивидуално за различните деца. Списъците на приетите деца вече са изнесени и публикувани в интернет. Близо 6 000 деца са приети в детските градини. Извън тях останаха близо 10 000.