11,2% е равнището на безработица за второто тримесечие на 2011 г., сочат данни на НСИ. Според института хората без работа са 369 600. В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. броят на безработните лица се увеличава с 27 400, а коефициентът на безработица - с 1.2 пункта.

В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. броят на безработните намалява с 25 900, а коефициентът на безработица - с 0.8 пункта, сочат още данните на Националния статистически институт.

През второто тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 934 000, а относителният им дял от населението на същата възраст - 45.3%.

В сравнение със същия период на 2010 г. броят на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява със 138.1 хил., или с 4.5%, а относителният им дял - с 1.7 пункта.

В сравнение с първото тримесечие на тази година броят на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е с 43 300 повече, а относителният им дял се увеличава с 0.6 пункта.