Асоциацията на българските аптекари призова всички вносители и търговци на лекарства да се присъединят към споразумението им с представители на правителството.
То предвижда върху произведените през миналата година и наличните към първи януари тази година лекарства да не се начислява ДДС.
Така според ръководството на асоциацията ще бъде преодоляна кризата с въвеждането на ДДС върху медикаментите.
Не всички вериги аптеки обаче приемат това решение.

Някои от търговците на едро и цели вериги аптеки спекулират и не се съобразяват с решенията, взети от аптекари и представители на правителството, се твърди в днешната декларация на Асоциацията на българските аптекари.
В документа пише още, че Асоциацията на аптекарите не носи отговорност за своеволните действия на вериги от аптеки, както и на фармацевтите, които не са членове на организацията.

Търговците на лекарства на едро, като контрапункт, излязоха със своя декларация, от която става ясно, че не само върху произведените след 1 януари тази година, но и върху наличните към 31 декември 2001 година лекарства ще се начислява ДДС.
Според търговците, това е предвидено в Закона за ДДС.
Данъкът от 20% няма да се слага само, ако се гласува специално изменение в Закона за ДДС и правилника за неговото прилагане, заявяват търговците на едро. В тяхната асоциация членуват големи вериги аптеки, които, общо, имат над 50% пазарен дял в страната.