"Териториално разширение и централизация на България през първата половина на 9 век” и "Обществено-политическата дейност на Георги Раковски - 1821 - 1867 г.” – това са темите, по които ще пишат кандидат-студентите в Софийския университет на провеждащия се в четвъртък изпит по история.

Той ще продължи четири астрономически часа.

Предложената изпитна програма е съставена от задължителното учебно съдържание по история на България за 11-ти клас на средните общообразователни училища.

Изпитът цели да провери историческите знания на кандидат-студентите, предвидени в държавните образователни изисквания, уменията им за създаване на аргументиран текст по  определен проблем, както и нивото на владеене на книжовния български език, посочват от СУ.

Резултатите ще бъдат оповестени до 10 дни.