Смъртността сред възрастни хора под 60 години в целия свят се е понижила през последните 40 години, като за жените тя е спаднала с 34%, а за мъжете - с 19%. Налице е обаче рязко повишаване на неравнопоставеността между различните народи в това отношение, сочи проучване на Университета във Вашингтон, публикувано в британското списание "Лансет".

Проучването на Института за здравна метрика и оценки към университета потвърждава успокояващата низходяща тенденция в нивата на смъртност сред възрастните за разглеждания период - от 1970 до 2010 г. Има обаче два региона, които показват тревожно увеличаване на смъртните случаи сред възрастни хора през 90-те години. Това са подсахарска Африка, където повишената смъртност се обяснява с епидемията на ХИВ вируса, убиващ близо 1,5 милиона души годишно, и Източна Европа.

Източна Европа е свидетел на един от най-големите обрати по отношение на здравеопазването в съвременната епоха след разпадането на Съветския съюз през 1991 г., се отбелязва в проучването. От разгледаните общо 187 държави в света, България е стигнала от 14-то място през 1970 г. до 66-то място през 2010 г. по смъртност при жените и от 12-то място до 96-то място по смъртност при мъжете за същия период. Русия е паднала от 43-то място на 121-во място по смъртност при жените, а Беларус – от 38-мо място на 108-мо при жените и от 81-во на 150-то при мъжете.

Проучването показва също, че рискът от преждевременна смърт почти винаги е бил по-висок при мъжете, понякога двойно. Петте страни с най-ниско ниво на смъртност при мъжете през 2010 г. са, на първо място, Исландия, следвана от Швеция, Малта, Холандия и Швейцария. При жените страните са Кипър, Южна Корея, Япония, Гърция, Италия и Испания.

Изследването обаче показва, че се задълбочава неравномерността между отделните страни. Едно 15-годишно момиче, например, в Замбия, където нивото на смъртност при жените е най-високо, има 16 пъти по-голяма вероятност да почине преди 60-та си година от момиче на същите години, което живее в Кипър.